Bądź blisko siebie. Twórz życie po swojemu. Odważnie i uważnie.
Jako coach i trener dobrostanu towarzyszę w tej przygodzie.
Sama idę tą drogą.
Tworzę przestrzeń do refleksji i wzrostu w obszarze 5 filarów ludzkiego dobrostanu.
Ze mną możesz zbudować codzienny system dbania o siebie oparty na skutecznych metodach pracy rozwojowej i naturalnych olejkach eterycznych.

Chodź, pokażę Ci od czego zacząć!

Badania pokazują, by doświadczać w życiu długofalowego dobrostanu, potrzebujemy zaopiekować przynajmniej w stopniu „wystarczającym” każdym z poniższych obszarów*

Sfera psychiczna rozumiana jako to, co dzieje się w moim sercu i głowie. Na ile jest to spójne, służące mi, popychające do działania w zgodzie ze sobą?

Sfera społeczna odzwierciedla jakość relacji w moim życiu (zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej).

Sfera duchowa to aspekt mówiący o moim kontakcie z czymś większym i trwalszym ode mnie samego (może to być absolut, ale także piękno czy natura). Jeden z wymiarów tej sfery zwraca także uwagę na człowieka jako istotę twórczą i wyrażającą samego siebie przez to, co robi.

Sfera materialna to dwa czynniki, którym warto się przyjrzeć: przepływ finansowy – stopień w jakim przychody pozwalają na pokrycie wydatków związanych z potrzebami moimi i bliskich, a także stan posiadania – stopień w jakim posiadane już przeze mnie rzeczy zaspokajają moje potrzeby.

Sfera fizyczna to poza zdrowiem (rozumianym jako aktualny stan funkcjonowania organizmu), także kondycja fizyczna wynikająca z codziennego stylu życia (odżywianie się, jakość snu, podejmowane aktywności i wiele innych).

*Odniesienie do badań: Zorba Paster, The Longevity Code: Your Personal Prescription for a Longer, Sweeter Life.

Ze mną możesz zbudować codzienny system dbania o siebie oparty na skutecznych metodach pracy rozwojowej i naturalnych olejkach eterycznych.

Chodź, pokażę Ci od czego zacząć!